Op deze site treft u verschillende zelfbouwprojecten aan, zoals 'The Conductor', een zelfbouw project van een buizenvoorversterker. en mijn nieuwe voorversterker project "Maestro" , mijn luidspreker ontwerp 'The Voice' van de allerhoogste klasse, mijn eindversterkerproject 'The Orchestra'. Ik streef er na door o.a. het toepassen van juiste componenten een topset te creëren van het allerhoogste niveau. Het leuke van zelfbouw is dat je een set naar je hand kan zetten, mits je dit met gezond verstand doet.

otlkast21.jpg (94180 bytes)

The Voice + The Orchestra

Ik heb best begrip voor mensen die een sceptische houding hebben t.a.v. zelfbouw producten. Maar ook in de high-end wereld doen tal van producten zeer aan mijn oren (met name luidsprekers!). Het is maar net hoe de zaak opgebouwd is en met wat voor visie heeft de ontwerper zijn product ontworpen. Ik denk dat er maar één mogelijkheid is, dat is van tevoren een set beoordelen in je eigen luisterruimte, of het aan jou verwachtingen voldoet. Let wel, over smaak valt niet te twisten! Je kan niet altijd zeggen dat een bepaalde component niet deugt, het kan ook een matching probleem zijn. Vooral PU elementen dient goed aan te sluiten aan de phone voortrap. Denk aan Capacitieve, Inductieve en Impedantie eigenschappen van een PU element en de Riaa curve in de phone trap is ook heel belangrijk! Een voorversterker ziet een draaitafel als een complex netwerk. Als dat niet goed op elkaar aansluit dan gaat het mis, terwijl beide componenten op zichzelf van hoog niveau kunnen zijn. Velen proberen dit soort euvels op te lossen met exotische kabels. Hetzelfde geldt ook voor de luidsprekers. Ik ben zelf van mening dat de luidsprekers het meest kritisch en meest bepalend is voor de uiteindelijke resultaat, inclusief de akoestische eigenschappen van de luisterruimte. Luidsprekers zijn uiteindelijk de overdragers die van een elektrisch signaal een akoestische signaal maken en projecteert in de ruimte waar de luidspreker zich in bevindt. Ik heb zelf mijn luidsprekers ontworpen en mijn eigen visie daar ingelegd. Vergelijk het maar als een muziekinstrument met bepaalde karakter en klank eigenschappen waarna een instrumentbouwer naar streeft. Maar wat de één mooi vind kan een ander wel niks vinden. net als bij muziekinstrumenten, de één vind een Steinway & Sons vleugel mooi en de ander gaat voor een Bösedorfer. De kunst van een luidspreker is, dat hij de klankverschillen van bv. piano's goed laat horen, maar ook een haast driedimensionale geluidsbeeld laat horen in de ruimte, rust in het geluid zit, plaatsing van muziekinstrumenten, zoveel mogelijk micro-informatie, zo min mogelijk vertroebeling van de aangeboden signaal, enz.